Lögregla fær aukinn styrk

Árið 2019 er áætlað að framlög ríkisins til lögreglunar verði 17 milljarðar króna. Styrkurinn hækkar því um 1,1 milljarða frá gildandi fjárlögum ef tekið er frá almennar launa- og verðlagsbreytingar, en þær nema um það bil 819 milljónum króna.

Stór hluti þessara peninga, eða um það bil 863 milljónir króna, fara í að mæta athugasemdum sem komu fram í Schegen-úttekt á Íslandi 2017 um landamæravörslu og til að samþætta hana við landamæravörslu annara Schegen ríkja.

Af þeirri upphæð fara 344 milljónir í styrkingu landamæravörslu lögreglustjórans á Suðurnesjum, með fjölgun um 26,3 stöður lögreglumanna, landamæravarða og stoðþjónustu.

83 milljónir króna fara í að koma af stað greiningarsviði þar sem áætlað er að sex lögreglumenn og sérfræðingar starfi. Munu þar fara fram samkeyrsla og mynstursgreiningar farþegaupplýsingalista.

Þá verður 76 milljónum króna varið í að efla landamæraeftirlit lögreglunnar á höfuborgarsvæðinu og á Akureyri.

410 milljónir fara tímabundið í eflingu löggæslu vegna sífellt auknum straumi ferðamanna til landsins. Umferðareftirlit á vegum miðhálendis verður aukið, löggæsla á vinsælum ferðamanna stöðum aukin og fjölgað verður í útkallsliði lögreglu.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fær 88 milljónir sem verður varið í að efla baráttu gegn skipulagðri glæpastarfsemi og verður lögð sérstök áhersla á fíkniefnavandann; sölu, innflutning og útflutning á fíkniefnum.

Ríkislögreglustjóri fær 29 milljónir til að mæta athugasemdum peningaþvættisúrtektar frá FAFT á Íslandi. Stöðugildum ríkislögreglustjóra verður fjölgað um 2 til að mæta þessu.

Lögregla fær síðan 12 milljónir króna til að styrkja málsmeðferð kynferðisbrotamála, er það byggt á aðgerðaáætlun um meðferð kynferðisbrota innan réttarvörslukerfisins. Það er til viðbótar varanlegra fjárheimilda sem veitt var til verkefnisins í fjárlögum árið 2018.

Auk þessara styrkja er gert ráð fyrir að áfram verði unnið að því að beturumbæta búnað lögreglunnar í landinu í samræmi við áherslur löggæsluáætlunar. Það sama á við um þróun upplýsingakerfis réttarkerfisins og rekjanlega mála þess.

Greint var frá þessu á Vísi þann 11. september, 2018.